torsdag, juni 20, 2024
MoSt Koi

MoSt Koi

Samlingsplatsen för alla som älskar koi, små som stora, dyra som billiga, kärleken till våra juveler har inga gränser.

GuiderKoiTips

Karantän – innebörden och varför

Skriven av Paula Reynolds, Englands ledande koi veterinär – fritt översatt av Stefan Malm

Varför ha koi i karantän?

Jag får ofta frågan hur viktig karantän är och hur hög risken är för allvarliga sjukdomar som t.ex Koi Herpesvirus, KHV och Carp Edema Virus, även känt som sömnsjuka, sleeping sickness. Mitt arbete berättar för mig att dessa sjukdomar berör koi ägare väldigt mycket och de behöver en försäkran om att återförsäljare sätter nyimporterad koi genom en lämplig form av karantän. Sjukdomar och hur vi begränsar deras spridning hos våra koi är ett stort ämne. Den här artikeln beskriver den nuvarande situationen.

Är karantän viktig?

Koi utmanas av det intensiva systemet som producerar dem och distribuerar dem runt om i världen. De rycks upp från sin naturliga livscykel som tillväxt, reproduktion och utvecklingen av immunförsvaret. Detta förbises ofta när man letar efter orsaken till sjukdom och dödlighet hos nyligen importerade koi. Koi är mer sårbar efter resan på grund av att de utsätts för flera nya miljöer och förändringar. Det finns koi som inte går direkt till koi-återförsäljare, en del hålls i grossistlokaler i handelskedjan hos icke-specialiserade vattenbutiker (gäller inte Sverige, vad jag vet). Vilket inflytande resan har på fisken beror på hur väl de är förberedda och förhållandena i transportpåsen, då detta kan ändras under resans gång. Att importera koi från Japan kan sänka pH, höja ammoniaknivåerna osv i vattnet, medan en kort resa från en lokal handlare inte har någon märkbar förändring.

Vad är karantän?

Karantän är en process att isolera ny koi för att minska risken att de kommer att införa parasiter eller virussjukdomar i en befintlig damm med friska koi. Koi måste gå igenom en Allmän Anpassning, acklimatisering, en process genom vilken de försöker anpassa sig till varje ny miljö de lever i oavsett hur tillfällig den är. Acklimatisering har olika faser; den partiella acklimatiseringen börjar med att flyta fisk i en påse eller skål på dammen eller tanken medan vattentemperaturen justeras. Full acklimatisering är en mycket långsammare process och dess längd varierar från fisk till fisk. En ny miljö kan vara en utmaning som leder till ohälsa om koi inte hinner anpassar sig, och unga koi klarar sig bättre än äldre koi med någon förändring av levnadsförhållandena. Koi som under många år har anpassat sig till sin ”hem damm” kan ha svårare att anpassa sig vid en flytt, och kan ta sin tid att anpassa sig i sitt nya hem.

Hur kan handlare underlätta för koi ägaren

Det finns ingen överenskommen branschstandard för koi till salu. Koi ägare måste därför välja en handlare som de anser uppfyller de krav man anser. De flesta handlare utför någon form av karantän även om inte alla butiker har utrymmet för det. Handlarens lokaler måste visa både utbud och variation av koi för att kunna erbjuda kunderna val som begränsar det utrymme som behövs för karantän. Det minsta som någon återförsäljare bör göra innan han säljer koi är att kontrollera deras fisk för parasiter och behandla vid behov. Slemlagret är en del av immunförsvaret och, om det avlägsnas genom behandling, bör det få regenerera innan en koi säljs. Om detta var vanligt för alla handlare, skulle koi få bättre förutsättningar efter försäljning.

Det är de handlare som är koi specialiserade som genomför en mer grundlig karantän och som även har värme till försäljningskoien. De utför då ytterligare försiktighetsåtgärder som t.ex temptriggningar. Temptriggningar tar tid och kostar pengar och det finns tyvärr handlare som inte följer denna praxis. Jag har aldrig föreslagit att temptriggning är en idiotsäker metod för att förhindra allvarlig sjukdom i koi dammar. Men i min forskning med avseende på KHV har jag bevisat att ju mer temp triggnings cykler koi har gått igenom, desto färre koi kommer senare att testas positivt för viruset. Jag är medveten om handlare som kör värme, men att de inte triggar med sänkning av tempen, och hävdar att det ger samma resultat. Men under alla mina år av forskning visar att enbart värme inte begränsar antal positiva testresultat med avseende på KHV. Andra sjukdomar kan också dyka upp i temptriggningar och det är säkrare att detta händer hos handlare än hos dig, och med risk att du utsätter dina friska koi i dammen, med följd att du får in ett virus i dammen.

Är karantän hemma viktig?

Det är omöjligt att kvantifiera den potentiella risken som en koi medför. Det finns seriösa hobbyister som har sina nyinköpta koi i karantän i ett helt år, men det finns även de som lever mer farligt och har enbart några dagar, eller tyvärr inte alls. Mindre än en månad i karantän är tyvärr inte någon säkerhet eller speciellt effektivt mot någon sjukdom, även om det kan påvisa några parasiter som kan behandlas. De som väljer medelvägen, isolerar i ca tre månader och även om detta är optimalt är det även viktigt att se vilken period av isolering som helst i ett perspektiv. Det är inte hur länge koi går i karantän som är det viktiga. Den verkliga frågan är om koien har utsatts för tillräckliga sjukdomstriggningar. Dessutom får man tänka på om de har acklimatiserats i rätt takt, det är relevant för deras framtida välbefinnande. Det är först när man förstår vidden av karantän och att den utförs på rätt sätt som det kan minimera sjukdomsrisker. Koi ägaren måste följa ett protokoll för hemkarantän för att det ska vara effektivt. Utrymmet för en tank kan begränsas även om en liten damm för karantän fungerar om det är ekonomiskt att värma upp. Bonusen är att det är mindre bråttom att flytta koi till huvuddammen och de kan avnjutas på ett annat sätt snarare än att isoleras i en tank i ett garage.

Statistiken

Statistiskt sett beror de flesta koi förlusterna i den genomsnittliga dammen på dåliga levnadsförhållanden och inte på allvarlig sjukdom. Otestade vattenparametrar, låga nivåer av upplöst syre och obehandlade parasitinfektioner är mycket vanliga. Bakteriell sjukdom har olika former och fler fall utlöses av misskötsel av dammen än genom införandet av en ny fisk. Underlåtenhet att söka goda råd gör att bakteriesjukdomar kan bli ett långsiktigt problem. En hög koidödlighet under en 3-4-veckorsperiod antyder en allvarlig sjukdom. Det är lätt att skylla på den sista fisken som introducerades i dammen med utsikt över det faktum att en bärare av en sjukdom, såsom ett virus, kan ha bott i en damm i flera år innan ett utbrott utlöses. En av de aktuella frågorna är tillväxten i privat försäljning av koi och de från okända internetleverantörer. Denna försäljning ökar sjukdomsrisken eftersom koiens ursprung och hälsotillstånd är okända. Det verkar otacksamt att vägra en gåva koi från en väns damm, men det bär med sig risker.

Det är en sorglig upplevelse att förlora en hel koi damm på grund av sjukdom, ännu värre om de var familjens husdjur. Det är en tragedi om utbrottet i efterhand kunde undvikas. Enligt min erfarenhet innebär säkerhet att man tar alla möjliga försiktighetsåtgärder, och inte nöjer sig med halva åtgärder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

X