måndag, juli 22, 2024
MoSt Koi

MoSt Koi

Samlingsplatsen för alla som älskar koi, små som stora, dyra som billiga, kärleken till våra juveler har inga gränser.

Koi

Korrekt och icke korrekt användning av salt

Skriven av Paula Reynolds, Englands ledande koi veterinär – fritt översatt av Stefan Malm

Vad är salt?

Salt förekommer naturligt som mineralhalt och består av grundämnena natrium och klorid, från vilka dess kemiska namn härrör, vanligt salt också känt som NaCl.
Salt bryts från fyndigheter som finns runt om i världen i stora kristallina formationer. Dessa är resultatet av avdunstning från saltsjöarna som tidigare var havsbottnar fulla av ackumulerat salt. Natriumkloridkristaller har kubisk form när de observeras mikroskopiskt, även om saltet, när det väl har brutits ner och genomgått olika processer, pelleteras, granuleras eller finkornas beroende på dess avsedda användning.

Hur säkert är salt?

Salt har blivit ett mångsidigt ämne och råvaran måste beredas för många applikationer. Rening av råsalt avlägsnar föroreningar som kalcium och förbättrar dess hållbarhet. Detta är en bonus för fiskhållare eftersom klorider som består av kalcium, magnesium och kalium i allmänhet är mer giftiga för färskvattenfiskarter än natriumklorid är. I över 50 år har det varit tillåtet att inkludera olika antiklumpmedel med vissa saltprodukter för att hålla dem fritt flytande och i vissa märken tillsätts ämnen för att främja människors hälsa, såsom kalium jod. Sådana tillsatser till basvaror med så många potentiella användningsområden, driver mycket debatt om deras säkerhet, särskilt inom livsmedelsindustrin.

Sodium hexacyanoferrat är en vanlig ingrediens i salt som säljs i Storbritannien och används i vattenbruk. Även om detta innehåller extremt låga spår av giftiga ämnen har det inte förekommit några biverkningar i koi när det används på rätt sätt. Rent vakuumtorkat eller PVD-salt är säkert och billigt för koi-användning och matlagningssalt kan också användas. Det finns flera produkter som säljs märkta som tonic eller hälsosalter som antyder att de inte är rent saltbaserade. Jag skulle behöva titta på alla dessa produkter i mitt laboratorium för att kommentera dem. I den här artikeln hänvisar vi till PVD-salt och det är denna typ av salt som rekommenderas för medicinska ändamål i koi.

Salt och koi

Varje fiskart har sin egen unika fysiologi och individuella krav när det gäller miljöns salthalt eftersom salt har en viktig roll i normal fysiologisk funktion. Vissa marina och tropiska fiskarter behöver en viss nivå av salt i sin miljö för att upprätthålla god hälsa, men koi har inget sådant krav och borde inte leva i saltvatten. Det är av denna anledning som användningen av salt vid koi-hållning bör begränsas till terapeutiska och medicinska ändamål. Salt har fördelaktiga egenskaper vid behandling av endast vissa koi-hälsoproblem och det har också potential att döda alla levande saker om de används felaktigt.

Huvudeffekten av att leva i en saltlösning är den kontroll som det utövar över osmos regleringen. Osmoreglering är kontrollen av kroppsvätskor, och när det gäller koi, eftersom det är en sötvattensfiskart finns det en högre saltkoncentration i kroppen så att njurarna fungerar effektivt och utsöndrar mer urin än marina fiskarter. Total saltförlust förhindras av speciella celler som absorberar det från urinen före utsöndring. Njurarna är huvudsakligen involverade i att filtrera föroreningar från blodet, och när de inte fungerar normalt lagras vätskor i kroppen snarare än att de utsöndras. Mekanismerna som initierar bibehållen vätska är komplexa och ett kroppssystemfel, hormonella influenser och olika sjukdomar är alla möjliga orsaker. Eftersom den bakomliggande orsaken sällan är uppenbar, så är kanske inte en salt behandling den rätta vägen man ska gå.

Risker med salt

Det finns många olika doseringar som föreslås för salt dopp, salt bad och för längre användning av salt. Det här är förvirrande så jag tänker inte lägga till detta med en dosnivå för ett dopp, i den här artikeln. Att utsätta koi för höga nivåer av salt i några sekunder är en risk och till och med milda dopp är stressande för koi. Dopp har inte hög framgång eftersom de ofta ses som ett botemedel mot all behandling men de har ingen effekt invärtes och används främst för att sänka allvarliga parasitinfektioner på kroppen eller i gälarna. Ett saltbad som varar flera minuter kan vara lämpligt för skador, gälinfektioner och tjockt slem och är säkrare än ett dopp men ändå stressande. Längre behandling av salt kan pågå i flera veckor och har större fördel invärtes, beroende på problemet.
Att kombinera salt med andra mediciner kan skapa en giftig kemisk cocktail så kontrollera innan du använder någon produkt i saltvatten om den går att kombinera med salt.
Om du ska söva fisken, använd inte vatten från en damm eller karantänkar som innehåller salt!

Varför rekommenderas salt?

Med så många råd i omlopp om att använda salt vid alla problem borde koi ägaren ifrågasätta hur säkert det är.
Denna artikel beskriver att salt är fördelaktigt i kortvariga applikationer. Rådet att hålla koi-dammar i en ständig saltlösning på lång sikt är inget man bör fundera på. Salt kan hjälpa till att förhindra vissa hälsoproblem och det begränsar också tillväxten av alger, därav att det rekommenderas. Men de som förespråkar kontinuerlig användning av salt har inte sett konsekvenserna och är inte medvetna om koi biologi. Koi fysiologi är ett liv i sötvatten. Kontinuerlig salthalt i dammen är långt ifrån perfekt för livslångt välbefinnande.

Hobbyister rekommenderas ibland att doppa en nyinköpt koi i en stark saltlösning istället för att sätta dem i karantän. Inget dopp kan möjligen ersätta karantän eftersom principerna bakom båda metoderna är extremt olika. Att doppa koi i någon form av medel, som salt eller kalium, kommer att orsaka stress och kan ta bort det skyddande slemskiktet. En koi som är stressad och utan slem, kommer bli den mest utsatta fisken i dammen. Ett dopp hjälper förmodligen bara ett uppenbart yttre problem. Koi är sötvattensfisk och användningen av salt vid koi hållning bör begränsas till de sjukdomar och tillstånd där det är känt att vara till nytta när de används på en lämplig nivå.

Salt i dammen

Hobbyister rekommenderas ibland att doppa en nyinköpt koi i en stark saltlösning istället för att sätta dem i karantän. Inget dopp kan möjligen ersätta karantän eftersom principerna bakom båda metoderna är extremt olika. Att doppa koi i någon form av medel, som salt eller kalium, kommer att orsaka stress och kan ta bort det skyddande slemskiktet. En koi som är stressad och utan slem, kommer bli den mest utsatta fisken i dammen. Ett dopp hjälper förmodligen bara ett uppenbart yttre problem. Koi är sötvattensfisk och användningen av salt vid koi hållning bör begränsas till de sjukdomar och tillstånd där det är känt att vara till nytta när de används på en lämplig nivå.

Hobbyister följer ofta råden att strö en handfull salt i sina dammar varje vecka och vissa håller sina koi i mycket större koncentrationer. Koi ägare ifrågasätter inte sådana metoder, eftersom salt ses som naturligt. Men den volym salt som föreslås, till exempel en handfull, faller dock inte under en nivå som skulle ha någon effekt om det fanns ett hälsoproblem. I andra fall lever koi i för mycket salt för god hälsa och deras långsiktiga välbefinnande är i fara. Medan vissa hobbyister föredrar att lägga salt i dammen för vintern, är denna praxis avsedd för koi i grunda dammar som är ca 60 cm djupa eller för fiskar som inte var förberedda innan vintern. Om koi kämpar under en lång kall vinter kan salt hjälpa till med högst 0,3% (se tabellen nedan). Men i en väldesignad damm med bra djup bör de flesta koi inte behöva salt för att övervintra.

Salt för koi hälsa

Hur man använder salt effektivt vid behandling av koi missförstås ofta. Internet kan inte ge information om koi välbefinnande eller hälsa eftersom vissa delar är specialiserade områden.
Artiklar kan bli föråldrade och trots goda avsikter är några råd i själva verket inrotade myter.

Att råda en hobbyist att använda salt när hans fisk är apatisk kan få konsekvenser, om koiägaren som ber om hjälp är omedveten om att hans damm har förorenats av andra faktorer.
Så en viss försiktighet när man behöver hjälpa andra. Salt kan inte bota alla sjukdomar eller helt utrota parasiter. Det är mer realistiskt att säga att det på en lämplig nivå kan sakta ner reproduktionskapaciteten hos många koi-patogener som parasiter, bakterier, virus och annat dammliv. Det kan också hjälpa till att ta bort trycket från vissa organ under vissa sjukdomar.

Korta bad för yttre skador

Om man behöver göra ett saltbad, rekommenderas cirka 1,9% -2,5% – (se tabellen nedan för metriska mått). Detta är den allmänna dosnivån för ett 5 till 10 minuters bad. En luftsten i badet gör det säkrare och hjälper koien. Lämna aldrig en fisk utan uppsikt och om koien ständigt ”bumpar” in i kanten på baljan, ta upp den till en annan balja utan salt och försök igen senare. Öppna sår som orsakats av skador kan rengöras av saltets egenskaper. Gälproblem varierar beroende på orsaken och vissa kan lindras av ett saltbad, särskilt när där är överflödigt slem och beläggning på gäl filamenten. Vissa parasiter som costia kan dö efter ett saltbad fast mindre lyckat vid ett snabbt dopp. Fisk igeln,  Piscicola Geometra minskar sitt grepp om värden när den är nedsänkt i salt och blir lättare att ta bort och punkteringsmärket som gjorts av igeln, desinficeras av saltet och förhindrar en sekundär infektion.

Långtids användning av salt

Saltets inflytande på koi invärtes främjar mer utsöndring snarare än lagring av oönskade kroppsvätskor som kan uppstå under sjukdom. För att nå denna osmoregleringen måste koi gå i en salthalt på 0,3% vilket motsvarar 3 kg salt per 1000 liter. Detta hjälper till att utjämna salthalten i blodet från den yttre miljön och oönskade vätskor ska utsöndras. Användning av salt på en lägre nivå än detta kommer inte att få det erforderliga resultatet och inte heller ett dopp eller bad. När det finns ett allvarligt hälsoproblem behöver koi gå i en saltlösning. Det beror givetvis på fiskens sjukdom och hälsotillstånd hur länge denna isolering i salt ska pågå även om flera dagar är normalt. Att öka saltnivån till 0,6 %, 6 kg per 1000 liter kan behövas för att nå en förbättring. Det är bättre att man håller den lägre salthalten minst 12 timmar innan du ökar den så att det blir en gradvis ökning.

Vätskebalansen och salt

Njurarna är främst involverade i filtrering av föroreningar från blodet och när de inte fungerar normalt lagras vätskor i kroppen snarare än att de utsöndras. Mekanismerna som initierar bibehållen vätska i kroppen är komplexa och kan orsakas av ett fel i ett kroppssystem, hormonella influenser likväl som sjukdomar. Eftersom den bakomliggande orsaken sällan är uppenbar är det inte alltid enkelt att bota problemet. Vissa koi är mer benägna än andra att utveckla bibehållen vätska och det är vanligare på våren. Dropsy är inte en sjukdom; det är ett tecken på att regleringen av vätska i kroppen inte fungerar. Det kan ses under olika sjukdomar, särskilt bakteriell infektion. Vanligtvis får dropsy fjällen att resa sig över hela kroppen, vilket kan påminna om en kotte och ögonen kan också stå ut.

Koi med dropsy, oavsett den bakomliggande orsaken, kan förbättras om den placeras i ett karantänkar med 0,3% salt. Efter 12 timmar kan detta ökas till 0,6% tills svullnaden minskar. När kroppen har normaliserats, om bakteriesjukdom misstänks vara orsaken till dropsyn, kan antibiotika krävas.

Koi med öppet sår eller skada kan också tas in till ett karantänkar och behandlas på samma sätt som fisk med dropsy. Det är viktigt att minimera förlusten av kroppsvätska eller att dammvatten tränger in i kroppen, salt kan hjälpa till med detta och balansera upp nivåerna i koiens kropp. Varje period av isolering måste utföras i ett välfiltrerat kar eftersom ammoniaknivån kommer att stiga och om koien har dropsy ökar ammoniak halten. Mycket syre är viktig vid all behandling/medicinering av sjuka fiskar, särskilt de som lider av dropsy eller skador.

Balansen

Kalium och natrium finns naturligt i fiskens kropp, eftersom de är viktiga komponenter i homeostasen, som är den perfekta balansen i kroppen. Men det finns många påverkningar på nivåerna av dessa två viktiga ämnen. Fisk är beroende av sin överlevnad på deras förmåga att anpassa sig snabbt och klara sig under korta perioder i mindre än ideala vattenförhållanden. Till exempel lever sötvattensfisk som koi normalt i vatten med en hög nivå av vätejoner.

Om dammvattnet plötsligt blir mer alkaliskt måste koi producera hormoner för att klara denna förändring. Hormonerna måste skapa en balans mellan den nya nivån av alkalinitet i dammvattnet och de inre kroppssystemen som måste fungera i harmoni för att hålla koien levande och frisk. Organen i kroppen måste bearbeta varje minut av miljöförändringar som sker och ett organ eller kroppssystem påverkar i sin tur ett annat. De små beteendeförändringarna i koi har alla utlösande faktorer men de flesta kommer att passera obemärkt av koi ägaren som bara observerar när en större förändring äger rum. Införandet av salt kommer att utlösa ännu en anpassningsfas som friska koi inte behöver och det är därför salt endast bör användas som ett läkemedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

X