torsdag, juni 20, 2024
MoSt Koi

MoSt Koi

Samlingsplatsen för alla som älskar koi, små som stora, dyra som billiga, kärleken till våra juveler har inga gränser.

GuiderKoiTips

Växa koi till jumbo – Intervju mellan Mark Gardner och Mike Snaden Yume Koi

Fritt översatt av Stefan Malm, stort tack till Mark Gardner för att jag fick lov att översätta och dela med till svenska koi hobbyn 🙂

Lite bakgrund. Mike Snaden är nog den handlaren i England som man kan säga säljer absolut högst kvalitet på koi.
Många av de koi han noggrant valt ut i Japan är utvalda för en lovande framtid. I kvalitetsaspekt men framförallt växt. Många av de koi han sålt har i sin tur växt och utvecklats av hans kunder som sen ställt ut på koishows i England, med många Grand Championtitlar som resultat.
Men framförallt så växer han tosai till stora koi i sin egen anläggning, en väl genomtänkt damm och med lite fokus på en del saker. Men det kommer vi till längre ner 😊

Mark – ditt huvudintresse, något du skriver och pratar om i stor utsträckning, är din passion för att odla liten koi till stor koi.

Mike – Ja, för mig är det bara något som är otroligt utmanande på så många sätt. Det är utmanande att få fisk med rätt typ av genetik, och sedan hitta de koi med rätt typ av kroppstyp och kvaliteter. Att göra det i sig är något som är extremt utmanande, men då att faktiskt växa dem också och få de fiskarna jumbo är riktigt givande. Men, det finns så många fallgropar i att försöka växa fisk att det enda sättet du verkligen kan lära dig med det hela är genom dina misstag och det är verkligen det som gör det så svårt. Så utmanande men ändå så givande när något faktiskt växer bra och utvecklas.

Mark – uppenbarligen är genetik det viktigaste, om genetiken inte är rätt till att börja med kommer du aldrig att uppnå någonting, men även med rätt genetik är det lätt att få saker att gå fel och det finns många andra faktorer inblandade i som dammen, vattenkvalitet, utfodring, temperatur, alla sådana saker. Av de sakerna, vad anser du vara viktigast?

Mike – Egentligen, det viktigaste är genetik och blodslinjer, för det jag verkligen har hittat är att du måste titta på en uppfödares affärsmodell innan du bestämmer dig. Man får ställa sig frågan:
om uppfödaren fokuserar på att bara producera attraktiv Koi för export, eller om de producerar Koi som de vill försöka vinna mindre priser med på All Japan Show, måste du använda det för att göra en bedömning om det är rätt fisk för dig. Så kontentan tror jag är mer, att om du ska köpa Koi som kommer att bli en stor jumbo Koi måste du vara helt säker på att den uppfödaren konsekvent växer ett stort antal av sina koi till jumbo size.  Om du inte ser fisk på 85 eller 90 cm + från den uppfödaren som du överväger att köpa från, är chansen är att du inte ser dem eftersom de inte kan nå den storleken.

Mark – om man tänker användningen av ordet “jumbo”, ett ord vi hör kastas runt hela tiden nu från jumbo tosai till jumbo nisai till jumbo Koi, vad är din definition av en jumbo Koi när du säger att du försöker uppnå jumbo storlek?

Mike – för mig är allt 85cm + jumbo, jag menar 80cm + är stort, men 85cm + är mycket mer utmanande i sig. Så rent krasst tror jag att du måste passera den magiska 85cm gränsen, då kan du kalla det jumbo. Men nuförtiden ser vi fler och fler koi växa till 90 cm +, förutsatt att släktlinjerna och genetiken är som ett riktmärke, så att säga.

Mark – OK, så förutsatt att vi har hittat en tosai eller en nisai med rätt genetik, och vi tittar på miljön vi ska hålla Koi i, vilka är de viktigaste sakerna för att ge den rätta förutsättningen för den fisken?

Mike – det finns så många saker, det skiljer sig precis som något annat djur som du kan tänka på.
Men om vi tänker så här långt att du har: vattenkemi, filtrering, du har dammens vattendjup, omsättningshastighet, uppvärmningsmetoder, utfodringsscheman, det finns så mycket att överväga, men i slutändan måste du betrakta dammen som ett ekosystem i sig.
Du kan inte bara tänka på ammoniak och nitritnivåer och nitrat och pH, där är så mycket andra aspekter för att dra slutsatsen att det systemet faktiskt är lämpligt för att växa fisk på det sätt som du tänker.

När det gäller dammdjupet tror jag att många hobbyister bygger dammar som är för djupa, till exempel en damm som i gamla dagar som var 2 m djup är för djup och orsakar för många problem. Jag tror att 1,5 meter djup är ett bra djup för alla dammar och dammar över 1,5 meter djupa orsakar fler problem med att växa jumbo Koi än dammar som är mindre eller med djup på 1,5 meter.

Mark – kan du ge oss en förklaring om några av de problem som orsakas av att ha en damm på 2 meter eller djupare?

Mike – Det är en väldigt lång historia men i grund och botten verkar det som om djupare dammar tenderar att orsaka många problem med simblåsan.

Om en damm är 2 m djup är det väldigt lätt att sätta för mycket syre vilket resulterar i vatten som har högt upplöst syre, det är ganska lätt att gå förbi 100%, vilket i sig är bra men naturligtvis kommer det antagligen att gå hand i hand med det, och det som är svårt att faktiskt kvantifiera, är kvävgasnivåerna och i princip kommer totala gaserna också att vara övermättade om du mättar syret till den nivån så lätt .

Vad jag har funnit är att om du kör en damm med 1,5 m djup kan du ha mycket syre där och ändå köra 85-90% O2-mättnad och ändå kan du bara ha en luftsten där inne och ändå nå samma nivå på 85% plus medan det i en 2m eller 2,2m djup damm om du skulle köra en luftsten, till och med bara ett par meter ner (60cm), är det faktiskt ganska lätt att gå utöver 100% O2-mättnad med knappast någon luftning . En annan bieffekt av detta tror jag, i särskilt djupa dammar, kanske 2,5-3 m djupa och du kör mycket luftning där inne, det är ganska enkelt i teorin att köra 110 eller 120% O2-mättnad och det i sig orsakar problem. Det som händer om du har ett strömavbrott, eller någon form av problem, är att fisken har blivit mycket beroende av de nivåer av O2-mättnad så även ett mycket kort strömavbrott kan du sluta med en O2-nivå på kanske 90% eller något liknande som är gott under normala omständigheter, men med fisk som har vant sig vid högre nivåer klarar de bara inte av det och dör helt enkelt.

En annan sak verkar också vara så att om du medicinerar dammen sjunker O2-mättnaden som vanligt på grund av att syret konsumeras av kemikalierna. Och jag tycker att det är mycket lättare att döda fisk i en djupare damm genom att medicinera, även om du har mycket luftning i dammen drar det ner O2-nivåerna till en nivå som fisken i princip inte kan överleva oavsett hur mycket luft du har.

Jag tror att när du har en grundare damm är O2-mättnaden lägre, gälarna är rödare som ett resultat av det och följaktligen i händelse av ett strömavbrott kan du gå kanske 5-6 timmar utan att fisken ens visar några tecken av att kippa vid ytan. Jag tror att det gör saker mycket enklare på så många sätt.

En annan sak att tänka på är problemet med simblåsor och djupare dammar. Det verkar som om i kraftigt luftade dammar som är 2 m djupa eller mer kommer en hel del fiskar, som är på väg att växa till jumbo, när de kommer över 75 cm, går de ganska ofta upp vid ytan och tar luft, för att sen simma neråt och blåsa bubblor genom gälarna. Om det fortsätter i en längre period slutar du med en Koi som ligger på botten och har problem med simblåsan. Du tenderar inte att se några problem med simblåsan i grundare dammar, dammar med 1,5 m djup tenderar att ha väldigt få problem med simblåsan, medan dammar med 2 m djup och över har jag personligen sett som en koihandlare, hos många topp hobbyister som har koi på hög nivå, växt dem till jumbo size, hur många problem de har haft med simblåsor är helt enkelt otroligt. Den vanligaste faktorn mellan alla dessa hobbyister är oundvikligen att om de köper exklusiva fiskar, chansen är att de har ett avancerat system för att hålla dem inne och följaktligen tenderar dessa dammar att vara ganska djupa som, om du vill, en ekonomisk bieffekt att ha pengar och bygga en stor damm.

Mark – OK, så om vi säger 1,5 m anses vara ett optimalt djup, när det gäller total vattenvolym för någon som vill odla Koi till jumbo-storlek, vad skulle du föreslå som ett minimum, eller till exempel anser du längden är viktigare när det gäller sim distans?

Mike – Jag ser inte riktigt någon större betydelse eller betydelse av att ha en damm av en viss storlek.

Personligen skulle jag alltid rekommendera, om Koi växer till jumbo, har Koi en känsla av säkerhet i antal så är det viktigt att ha en damm i en storlek där du kan ha tillräckligt med Koi där så att de känner sig bekväma, så för det argumentet skulle jag säga 30 kubik som baslinje för en anständig storlek damm. Upp till 30 kubik är en bra storlek, du kan ha ett ok antal koi, fisken kommer att vara nöjda, de är självsäkra, men naturligtvis behöver du inte det för i slutändan är det vad som är den idealiska miljön för dom.
Jag skulle inte avråda någon från att försöka växa Koi till jumbo i en damm på typ 10 kubik, det handlar egentligen inte om hur stor dammen är eller hur lång den, det handlar om vattenmanipulation.

Vad jag menar med detta är att om du har en damm på säg 10 000 liter, eller för att göra det enkelt, låt oss säga en 40 kubiks damm, och du vänder vattnets volym över 100% per timme och byter 10% av de 40 kubiken per dag, rent hypotetiskt sett, och om du tog bort all filtrering från den dammen och sätter dina Koi i säg en 10 kubiks damm, kan du faktiskt få 10 kubiks dammen att bete sig som 40 kubiks dammen bara genom att vända på vattnet 40 kubik per timme flödeshastighet och att göra samma vattenförändringar som om det vore en 40 kubiks damm. Så kan du därför göra att dammen beter sig riktigt, vattenkemiskt klokt, som om det vore en större volym vatten så jag tycker det är verkligen ganska enkelt för att fuska med systemet om du vill försöka växa Koi stort.

MarkOm till exempel en damm bara är 10 kubik, finns det ingen oro för att det inte finns tillräckligt med utrymme för att en Koi kan utveckla sin kroppsform och massa genom brist på yta att simma?

Mike – Nja, jag tror att det används mer som en dålig ursäkt.

Många handlare och även hobbyister har alltid sagt till de som ska bygga sin damm ” Du behöver en damm som är minst 2 m djup ”, medan i verkligheten, även om de säger att det har att göra med att göra ett bättre vattentryck på kroppen och göra en bättre kropp, så tror jag inte att det är riktigt relevant alls. Jag tror faktiskt att om den fisken du köper inte har rätt typ av kropp så kommer fisken inte att växa upp med rätt typ av kropp, den behöver inte djupt vatten för att göra så och jag tror att en handlare som säger “att den fisken inte har fungerat bra eftersom din damm inte är tillräckligt djup och det är därför den har blivit för fet”, det är inte ett problem med dammen alls, det är det faktum att den aktuella handlaren i första hand köpte fisken med fel typ av kroppstyp och det är det som är problemet.

För att ge ett exempel så har vi en gentleman i Wales som har en damm på 6500 liter, den är rund, den har en staty i mitten och är 90 cm djup. Han har åtta fiskar där i, bara Kohakus, flera av dem är runt 80 cm eller över. En av de fiskar han odlade förra sommaren, det var en ganska gammal fisk, han köpte den som 4-åring på 60 cm, men han växte den fisken till 91 cm och kroppstypen på fisken var helt perfekt. För mig är det ganska bra bevis på att vattentrycket och längd/djup inte riktigt har någon betydelse för fiskens kroppstyp. Jag tror också att stora fiskar tenderar att vara mycket lata i allmänhet, de simmar ganska långsamt och de behöver inte riktigt träna, stora fiskar vill inte heller ”träna”, jag tycker de ser obekväma ut av att snurra runt av starka strömmar och mycket luftning, den typen av saker.

Mark – i ett antal år nu har du varit en stark förespråkare för Reversed Osmosis vatten. Vill du förklara?

Mike – Jag är en stor fan av det. Vem som helst kan odla fisk i relativt snabb takt, men jag tror att du behöver sätta någon form av riktmärke för det du skulle kalla snabbt. Vad jag menar med det här är att om du odlar Koi i din egen damm borde du åtminstone kunna matcha vad uppfödarna gör i Japan med sina lerdammar och det tycker jag är viktigt. Om du vill växa Koi till jumbo size måste du titta på de typiska storlekar som uppfödaren skulle få med sin fisk. Så, låt oss säga att du köper en uppfödares tosai på 35 cm, och som nisai växer de till 55 cm och som sansai växer de till 65 cm, yonsai 75 cm och så vidare. Du måste vara säker på att om du är på rätt väg med att växa fisken att du når ungefär samma typ av storlekar, och jag tror att det faktiskt är väldigt enkelt att förbättra dess tillväxttakter.

Men vad du också behöver titta på är hur du faktiskt gör det, för kontentan, enligt min mening, om du bygger en bra damm är det ett bra ekosystem där du borde kunna växa fisk med 5 eller 6 månaders sommar utan vintermatning alls, bara sommarväxt och temperaturer på 23/24 ° C. Men jag tror att om du befinner dig i ett scenario där ditt vatten inte är bra, eller om du har hårt vatten eller något liknande, har du i vissa avseenden inget annat alternativ än att värma ditt vatten under längre tider av året och matar tyngre är problemet om du gör att fisken kommer att växa upp och se mycket äldre ut än de egentligen är jämfört med de som odlas i bättre vatten med en kortare sommarväxtsäsong.

Omvänd osmos tycker jag är särskilt bra. Du måste tänka på att Koi inte är en vanlig karp, de är inte fiskar som är framtagna i Europa och genetiskt anpassade till Europa. De är genetiskt anpassade i århundraden, eller generationer, kanske mer rätt. De har blivit uppväxta i Japans lerdammar med extremt låga pH-nivåer, mycket låga organiska nivåer i dammen, även om de ser smutsiga ut, men som i den bemärkelsen inte behöver betyda att det är skitigt dåligt vatten, men väldigt lågt TDS-vatten som verkligen är väldigt rent och det här är typiskt vad de är genetiskt vana vid.

Enligt min åsikt ska du försöka kopiera det och RO tror jag är ditt bästa alternativ. Du kan växa en liten koi relativt snabbt, säg tosai till nisai, med hårt vatten men problemet kommer när fisken blir större, de blir svårare att växa och det är där omvänd osmos kommer in och gör det mycket lättare.
Jag tror även att om du växer vilken Koi som helst är det också bättre att ha ett lägre pH mellan 7 och 7,5. Det kan vara mycket svårt att göra i en vanlig filtrerad damm utan att använda RO. Det är där jag ser det blir riktigt användbart, eftersom du först och främst kan använda den för att köra en lägre pH-nivå (om du har högt pH), vilket ändå är bättre för fisken, det håller färgen mer ungdomlig, du får bättre tillväxt, men även användandet av RO när fisken är större, förhindrar även flaskhalsen där de slutar växa.

 

Mikes RO anläggning

Mark – när det gäller en specifik nivå i värde vad du uppnår med RO, vad är det du siktar på att köra dammar på?

Mike – vad jag vill göra och vad jag lyckas med är två olika saker. Det jag skulle vilja göra är att köra varje damm med en TDS på cirka 100 ppm. Men den siffran betyder väldigt lite om du inte känner till grunden för vattnet som går in i dammen. Om man säger som så, ditt dammvatten ligger på en TDS runt 200 ppm, ditt inkommande vatten har en TDS på 70 ppm, det berättar att du har 130 ppm organiska produkter som har byggts upp i dammen genom åren och faktiskt är ett tecken på riktigt dåligt vatten/filter underhåll. Men du kan också ha en damm med TDS på 200 ppm och ditt inkommande vatten på 180 ppm, vilket kan iofs vara mindre idealiskt, men den skillnaden på 20 ppm visar faktiskt att du sköter din damm riktigt bra.

Men med tanke på allt som jag skulle vilja göra är att ha tillräckligt bra tillgång på RO-vatten och kunna blanda vatten med det för att hålla TDS på cirka 100 ppm. Jag tror att i den situationen är det verkligen lätt att växa fisk snabbt och stora och gör att de ser ungdomliga ut, men även att de ser ganska trevliga ut. Jag tror även att om det är för mjukt vatten är kanske inte färgerna så attraktiva. Vid 100 ppm kan du få tillväxten och färgerna att se bra ut och ta med dina koi på koishows. Vad jag har märkt här under slutet av sommaren, då har vi en TDS på 150-160 ppm, vilket inte är så bra, det fungerar fortfarande OK men det är inte exakt var jag skulle vilja ha det.

Mark – Så anledningen till att det är högre i slutet av sommaren är för att du växer och matar genom sommaren?

Mike – Ja, det är sant. Det är en tung belastning på dammen, kraftig utfodring och verkligen inte tillräckligt med vatten som förändras i förhållande till hur dammen körs så att det orsakar den långsamma uppgången under sommaren. Särskilt under augusti och september eftersom det är då jag matar mycket tyngre. Men det är de två månaderna jag tycker det är bäst att mata mycket. För att få ut det mesta av din sommars tillväxt.

 

Slut på del ett – del två kommer så for den är översatt!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

X